Konfuciánus klasszikusok

Innen: ELTE Kínai Enciklopédia
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

A konfuciánus klasszikusok a konfuciánus kánonba tartozó könyvek, melyek a hagyomány szerint vezérfonalul szolgálnak az életben, társadalomban és politikában. A klasszikusok a szó szorosabb értelmében azt az öt klasszikus művet (wu jing 五經) jelölik, amelyeket a legalapvetőbbnek tartottak, s amelyeket a jing 經 (kb. "vezérfonal") szóval jelöltek. Tágabb értelemben a klasszikusok közé sorolható az úgynevezett "négy könyv" (si shu 四書) is, amelyek szintén részei voltak a minden írástudó által ismert kánonnak.

A következő könyvek tartoztak az öt klasszikus közé: Írások könyve (Shujing 書經), Változások könyve (Yijing 易經), Dalok könyve (Shijing 詩經), Tavaszok és őszök évkönyve (Chunqiu 春秋) és Szertartások feljegyzései (Liji 禮記). E művek a Zhou-korban jöttek létre, végleges formájukat jórészt a Han-korban nyerték el.

A négy könyv az alábbi volt: Nagy tanítás (Daxue 大學), A közép mozdulatlansága (Zhongyong 中庸), a Beszélgetések és mondások (Lunyu 論語) és a Menciusz (Mengzi 孟子).

A jingeket olyan nagyra értékelték, hogy a hagyományos osztályozások, amelyek a kínai műveket négy csoportba sorolták, a shi ("történeti művek"), zi ("filozófiai művek") és a ji ("szépirodalom") elé helyezték őket. Kétezer éven át ezek a klasszikusok, amelyeket valamilyen módon mind az ókori bölcs, Konfuciusz (Kr. e. 551479) nevéhez kötnek, a kínai társadalom, jog, kormányzat, oktatás, irodalom és vallás alapjául szolgáltak. Ezáltal e művek a hosszú kínai történelem folyamán egyedülállóan nagy hatást gyakoroltak.

A kínai diákok azonban mielőtt hozzáfogtak volna a wu jing tanulmányozásához, először általában a rövidebb ─ s valamivel egyszerűbb ─ konfuciánus szövegcsoporttal, a négy könyvvelval ismerkedtek meg.

Kr. e. 136-ban a Han-dinasztia Wudi császára a konfucianizmust Kína hivatalos államideológiájává nyilvánította. A wu jing tanítására doktori tisztségeket (boshi) létesített, amelyek egészen a XX. századig fennmaradtak.

Kr. e. 124-től az állami egyetem tananyagának alapja az öt klasszikus lett. A wu jing szövegeinek értelmezésében és magyarázatában való jártasság követelmény lett azokkal az írástudókkal szemben, akik állami hivatalt akartak vállalni.