Kína tartományi szintű közigazgatási egységei

Innen: ELTE Kínai Enciklopédia
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Tartományi jogú városok

Név Hagyományos kínai Egyszerűsített kínai pinyin Rövidítés
Peking (Beijing) 北京 北京 Běijīng 京 jīng
Chongqing 重慶 重庆 Chóngqìng 渝 yú
Shanghai 上海 上海 Shànghǎi 沪 hù
Tianjin 天津 天津 Tiānjīn 津 jīn

Kína tartományai

Név Kínai (hagyományos) Kínai (egyszerűsített) Pinyin Postai átírás Rövidítés Székváros
Anhui 安徽 安徽 Ānhuī Anhwei 皖 wǎn Hefei
Fujian 福建 福建 Fújiàn Fukien 闽 mǐn Fuzhou
Gansu 甘肅 甘肃 Gānsù Kansu 甘 gān / 陇 lǒng Lanzhou
Guangdong 廣東 广东 Guǎngdōng Kwangtung 粤 yuè Guangzhou
Guizhou 貴州 贵州 Gùizhōu Kweichow 黔 qián / 贵 gùi Guiyang
Hainan 海南 海南 Hǎinán Hainan 琼 qióng Haikou
Hebei 河北 河北 Héběi Hopeh 冀 jì Shijiazhuang
Heilongjiang 黑龍江 黑龙江 Hēilóngjiāng Heilungkiang 黑 hēi Harbin
Henan 河南 河南 Hénán Honan 豫 yù Zhengzhou
Hubei 湖北 湖北 Húběi Hupeh 鄂 è Wuhan
Hunan 湖南 湖南 Húnán Hunan 湘 xiāng Changsha
Jiangsu 江蘇 江苏 Jiāngsū Kiangsu 苏 sū Nanjing
Jiangxi 江西 江西 Jiāngxī Kiangsi 赣 gàn Nanchang
Jilin 吉林 吉林 Jílín Kirin 吉 jí Changchun
Liaoning 遼寧 辽宁 Liáoníng Fengtien 辽 liáo Shenyang
Qinghai 青海 青海 Qīnghǎi Tsinghai 青 qīng Xining
Shaanxi 陝西 陕西 Shǎnxī Shensi 陕 shǎn / 秦 qín Xi'an
Shanxi 山西 山西 Shānxī Shansi 晋 jìn Taiyuan
Shandong 山東 山东 Shāndōng Shantung 鲁 lǔ Jinan
Sichuan 四川 四川 Sìchuān Szechuan 川 chuān / 蜀 shǔ Chengdu
Yunnan 雲南 云南 Yúnnán Yunnan 滇 diān / 云 yún Kunming
Zhejiang 浙江 浙江 Zhèjiāng Chekiang 浙 zhè Hangzhou
Taiwan 臺灣 / 台灣 台湾 Táiwān 台 tái Taibei / Jhongsing Village


Kína nemzetiségi autonóm területei

Név Hagyományos kínai Egyszerűsített kínai pinyin Fő nemzetiség Rövidítés Székváros
Guangxi 廣西 广西 Guǎngxī Zhuàngzú Zìzhìqū Zhuang 桂 Guì Nanning
Belső-Mongólia 內蒙古 内蒙古 Nèiměnggǔ Zìzhìqū Mongol 内蒙古 Nèiměnggǔ Hohhot
Ningxia 寧夏 宁夏 Níngxià Húizú Zìzhìqū Hui 宁 níng Yinchuan
Xinjiang 新疆 新疆 Xīnjiāng Wéiwúěr Zìzhìqū Ujgur 新 xīn Ürümqi
Tibet 西藏 西藏 Xīzàng Zìzhìqū Tibeti 藏 zàng Lhasa


Különleges közigazgatási területek

Név Hagyományos kínai Egyszerűsített kínai Pinyin Rövidítés
Hongkong 香港 香港 Xiānggǎng 港 gǎng
Makao/Macau 澳門 澳门 Àomén 澳 ào