Sun Li

Innen: ELTE Kínai Enciklopédia
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Sun Li 孫犁/孙犁 (1913-2002) 20. századi kínai író. Eredeti neve Sun Shuxun 孫樹勛/孙树勋, Sun Yunfu 孙芸夫/孫芸夫 írói néven is publikált. A Hebei tartományi Anping városból származik. Középiskoláinak elvégzése után Pekingbe megy, könyvtárban műveli magát, bejár egyetemi órákra. Később vidéken tanítóskodik. Különféle újságokat szerkeszt. 1944-ben Yan’anba megy, elvégzi a Lu Xun Irodalmi Akadémiát, majd maga is tanít. Első novelláit ott teszi közzé, nyomban feltűnést keltve. 1949 után a Tianjin Ribao 天津日报/天津日報 irodalmi mellékletét szerkeszti, különböző tisztségeket visel az Írószövetségben. Sokat ír, regényei és elbeszélései javarészt a parasztság életéről szólnak, stílusa különös: mintha verset írna, hangulatok és utalások által ábrázolja hőseit és a velük történteket. Nyelvében a klasszikus elbeszélés stílusa köszön vissza, gunyoros távolságtartás jellemzi. Írt verset, esszét, irodalmi tanulmányt is. 1956 és 1977 között betegségére hivatkozva egyáltalán nem közölt műveket. A „kulturális forradalom” alatt megannyi társával együtt meghurcolták. Akkori élményeit a 17. századi klasszikus elbeszélés mesterének, Pu Songlingnak az írói nevét és stílusát idézve Yunzhai xiaoshuo 芸齋小說/芸斋小说 (Elbeszélések a szántóvető hajlékából) címen adta közre 1980 után. Ezek közül olvasható három magyarul is a Nagyvilág 1987. 1. számában Kalmár Éva fordításában.

Forrás:

Kalmár Éva (szerk.): Huszadik századi kínai novellák. (Modern Dekameron sorozat) Budapest, Noran Kiadó, 2008.