Wei Zhongxian

Innen: ELTE Kínai Enciklopédia
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez

Wei Zhongxian (15681627) hírhedt Ming-kori eunuch volt. Az általa manipulált gyermek Tianqi császár (16201627) császári megbízottá nevezte ki, ezzel 1624 és 1627 teljhatalommal uralta a kínai kormányzatot, kíméletlenül kizsákmányolva a népességet és rettegésben tartva a hivatalnoki osztályt. A történészek többsége szerint ő volt a kínai történelemben a legnagyobb hatalmú eunuch.. Gyakorlatilag egyszemélyes diktatúrát vezetett be, a vele szembeszegülő hivatalnokokat – elsősorban a Donglin Akadémia híveit – kivégeztette.

Wei pohárnokként kezdte pályafutását Zhu Youjiaónak, vagyis a Ming-dinasztia későbbi Tianqi császárának anyjánál. Wei közeli kapcsolatba került Zhu dajkájával, akinek segítségével sikerült teljesen a fiatal herceg bizalmába férkőznie. Miután 15 évesen trónra lépett, Tianqi császár szívesebben töltötte idejét ácsmunkával, mint kormányzással, s túl gyenge és határozatlan volt az uralkodáshoz. Ezt Weinek sikerült kihasználnia, s ily módon magához ragadnia a tényleges hatalmat.

1624-ben Wei rávette az uralkodót, hogy az ruházza fel őt császári megbízotti hatalommal. Szolgálatába fogadott egy csapatnyi eunuchot, akikkel a palota feletti uralmát biztosította, s országos besúgóhálózatot hozott létre. A tartományokra hatalmas adókat vetettek ki, a kormányzat megtelt elvtelen törtetőkkel. Amikor az idealista konfuciánus hivatalnokokból álló Donglin párt tagjai, akiknek célja a kormányzat megreformálása volt, megpróbáltak szembeszállni Weijel, az a Donglin hívek elleni széleskörű támadással válaszolt. Hűséges hivatalnokok százait végezték ki vagy menesztették.

A hatalomban maradt hivatalnokok Wei kegyeiért versengő talpnyalókká váltak. Templomokat építettek Wei tiszteletére, a kedvező előjeleket az ő hatásának tulajdonították, sőt egy beadványban magához Konfuciuszhoz hasonlították. Amikor azonban 1627-ben a császár meghalt, Wei uralma összeomlott. Az új császár száműzte, s hogy elkerülje a felelősségre vonást, Wei felakasztotta magát.